หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  รักษาป่าสัก 100 ปี ป่าสักนวมินทรราชินี
  รักษาป่าสัก 100 ปี ป่าสักนวมินทรราชินี
  ย้อนหลังกลับไปเมื่อราวกลางปี 2552 คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนรักป่าต่างตกอยู่ในอาการตื่นเต้นดีใจกับข่าวใหญ่ เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกมาประกาศข่าวการค้นพบป่าสักธรรมชาติผืนใหญ่อายุกว่า 100 ปี
  ในหลวงกับการพัฒนา
  ในหลวงกับการพัฒนา
  วันที่ 9 มิถุนายน 2554 นี้ เป็นวันมหามงคล ด้วยพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นระยะเวลาถึง 65 ปี และเป็น 65 ปีที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาด้วยพระวิริยะอุตสาหะ มิทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย
  ฝายนํ้ากอนบริหารจัดการนํ้าโดยประชาชน
  ฝายนํ้ากอนบริหารจัดการนํ้าโดยประชาชน
  ลุ่มน้ำน่าน มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น34,331 ตารางกิโลเมตร ครอบ คลุม 5 จังหวัดในตอนเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก ต้นกำเนิดอยู่ที่ ดอยภูแว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
  เพาะเลี้ยงกุ้งดอกไม้ทะเลในถังพลาสติก
  เพาะเลี้ยงกุ้งดอกไม้ทะเลในถังพลาสติก
  กุ้งดอกไม้ทะเล เป็นกุ้งสวยงามชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลเช่นเดียวกับปลาการ์ตูน เพื่ออำพรางตัวจากศัตรู กุ้งชนิดนี้นับว่าเป็นกุ้งที่มีผู้นิยมเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกุ้งชนิดนี้มีศักยภาพทางการตลาดสูง
  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ และมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี บางปีต้องมีการนำเข้า ปัจจุบันประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
  กิจกรรมเพื่อสังคมแบบพอเพียง ที่หมู่บ้านซับผุด จ.เพชรบูรณ์
  กิจกรรมเพื่อสังคมแบบพอเพียง ที่หมู่บ้านซับผุด จ.เพชรบูรณ์
  “อดีตที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจจะมองเรื่องของกำไรเป็นหลัก โดยมองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเรื่องของการบริจาค หรือการกุศลเมื่อมีการร้องขอ ต่อมาทั่วโลกต่างเริ่มตื่นตัวกับทิศทางใหม่ของการพัฒนา นั่นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน
  ปลาตะเพียนใบลาน...หัตถกรรมพื้นบ้าน ทำเงิน
  ปลาตะเพียนใบลาน...หัตถกรรมพื้นบ้าน ทำเงิน
  "ปลาตะเพียนใบลาน" เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย ในอดีตผู้ใหญ่มักแขวนปลาตะเพียนใบลานไว้เหนือเปลเด็ก โดยมีความเชื่อว่า ลูกหลานจะเลี้ยงง่าย โตเร็ว มีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองและได้สืบสกุล ปัจจุบัน
  แล็บ ตรวจสารพิษ มาตรฐานสากล
  แล็บ ตรวจสารพิษ มาตรฐานสากล
  กรมวิชาการเกษตร จัดตั้งห้องปฏิบัติการรวม 10 ห้องปฏิบัติการ ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืชก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเฉพาะในกรณีเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการโภชนาการ
  สร้างแหล่งโปรตีนไข่ไก่ในโรงเรียน
  สร้างแหล่งโปรตีนไข่ไก่ในโรงเรียน
  จากแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาโภชนาการเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ในปี 2523 เกิดเป็น “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”
  หนุนปลูกถั่วเขียวหลังนา
  หนุนปลูกถั่วเขียวหลังนา
  ถั่วเขียว”......เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชหลังนา เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดระบบการปลูกข้าว” โดยมีแผนเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบปลูกข้าวใหม่
  พันธุ์ไหมชนิดฟักออกตลอดปี
  พันธุ์ไหมชนิดฟักออกตลอดปี
  ในอดีต... การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมนับเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดอาชีพที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้กับลูกหลาน ทำให้อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  ชุดตรวจสอบสารพิษที่...
  ชุดตรวจสอบสารพิษที่...
  นางอุดมลักษณ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ผู้ประดิษฐ์ เครื่องตรวจสอบสารไซเปอร์เมทริน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการคิดค้น
  หอประวัติ คลังความรู้ ทรัพยากรสัตว์นํ้า
  หอประวัติ คลังความรู้ ทรัพยากรสัตว์นํ้า
  กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการศึกษา ค้นคว้า สำรวจด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การรวบรวมข้อมูล สถิติ ความรู้เกี่ยวกับการประมง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ที่นิคมสหกรณ์พระร่วง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ที่นิคมสหกรณ์พระร่วง
  นิคมสหกรณ์พระร่วง จังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร เพื่อครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบน
  ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบน
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ.2525 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการศึกษาสาธิตและการพัฒนาที่ดินชายฝั่งทะเล

  มีต่อหน้า >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved 999arch