หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  โหราศาสตร์ไทย 6
  การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
              ตำราเลขเจ็ดตัว เป็นพื้นฐานที่โบราณาจารย์ได้สร้างขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นในหลักตำราพยากรณ์ โดยได้มาจากการโคจรของดาวเจ็ดดวงบนท้องฟ้า จับเอาระยะการโคจรของดาว จากช้าที่สุดจนถึงเร็วที่สุดคือ
              ๗ - ดาวเสาร์ (เสาร์)          ๕ - ดาวพฤหัสบดี (ครู)    ๓ - อังคาร (ภุมมะ)
              ๑ - ดวงอาทิตย์ (สุริชะ)     ๖ - ดาวศุกร์ (ศุกระ)        ๔ - ดาวพุธ (พุธะ)
              ๒ - ดาวจันทร์ (จันเทา)
              และกำหนดเอาชื่อดาวทั้งเจ็ดดวงนี้เป็นชื่อวันทั้งเจ็ด คือสัปดาห์หนึ่งโดยถอดเอาตัวกลาง คือ ๑ - อาทิตย์ (สุ ริชะ) ไปอีกทีละสี่ก็จะได้ ๒ - จันทร์ (จันเทา) และนับจากจันทร์ออกไปอีกสี่ ก็จะได้ ๓ - อังคาร (ภุมมะ) นับทำนองนี้เรื่อยไปจนครบทั้งเจ็ดดาว  ก็จะได้ชื่อวันครบทั้งเจ็ดวัน มีชื่อตามที่เรียกว่า อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ ตามลำดับ
              ในหนึ่งวันแบ่งออกเป็นชั่วโมง โดยคิดจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตก เป็นระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง จากดวงอาทิตย์ตกไปถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอีก ๑๒ ชั่วโมง รวมเป็น ๒๔ ชั่วโมง
              ตามวิชาโหราศาสตร์ กำหนดการนับวันโดยถือดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ คือจากเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งวัน ไม่ได้ใช้เวลา ๒๔ นาฬิกา อย่างที่ใช้กันอยู่เป็นสากล
              ในภาคกลางวัน ๑๒ ชั่วโมง และภาคกลางคืนอีก ๑๒ ชั่งโมง แต่ละภาคแบ่งออกเป็นแปดยาม แต่ละยามจะเท่ากับ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ยามทั้งแปดทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน มีชื่อเรียกโดยกำหนดเอาชื่อของวันนั้นเป็นยามแรก แต่เนื่องจากมีแปดยามและมีเจ็ดวัน ดังนั้นในยามสุดท้ายคือยามแปด จึงกลับไปใช้ชื่อยามแรกดังนี้
              ยามกลางวัน วันอาทิตย์
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  แรกหรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  พุธะ
  (๔)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  เสาร์
  (๗)
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น. 
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น. 
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  แปด

              วันจันทร์
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  แรก หรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
   เสาร์ 
  (๗)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  แปด

              วันอังคาร
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  แรก หรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๒)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  เสาร์
  (๗)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  แปด

              วันพุธ
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  แรกหรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  เสาร์
  (๗)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  แปด

              วันพฤหัสบดี
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  แรกหรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  สุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น.
  เป็นยาม
  เสาร์
  (๗)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  แปด

              วันศุกร์
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  แรก หรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  พุธ
  (๔)
  คือยาม
  สอง
  เวลา
  ๐๙.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๐.๓๐ น.
  เป็นยาม
  จันเทา
  (๒)
  คือยาม
  สาม
  เวลา
  ๑๐.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๒.๐๐ น.
  เป็นยาม
  สาร์
  (๗)
  คือยาม
  สี่
  เวลา
  ๑๒.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๓.๓๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม
  ห้า
  เวลา
  ๑๓.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๕.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ภุมมะ
  (๓)
  คือยาม
  หก
  เวลา
  ๑๕.๐๐ น.
  ถึง
  ๑๖.๓๐ น.
  เป็นยาม
  เสุวิชะ
  (๑)
  คือยาม
  เจ็ด
  เวลา
  ๑๖.๓๐ น.
  ถึง
  ๑๘.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ศุกระ
  (๖)
  คือยาม
  แปด

              วันเสาร์
  เวลา
  ๐๖.๐๐ น.
  ถึง
  ๐๗.๐๐ น.
  เป็นยาม
  เสาร์
  (๗)
  คือยาม
  แรก หรือยามหนึ่ง
  เวลา
  ๐๗.๓๐ น.
  ถึง
  ๐๙.๐๐ น.
  เป็นยาม
  ครู
  (๕)
  คือยาม

  • Update : 14/5/2554
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved 999arch