หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  เพาะเห็ดเศรษฐกิจสร้างอาชีพ

  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมการ เกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและชุมชนระดับท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มาอย่างต่อเนื่อง โดยชมรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของสำนักฯ
     
  คุณเพิ่ม สุรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  วิทยาเขตกำแพงแสน  และประธานชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า ทุกวันนี้อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ ซึ่งเห็ดในประเทศไทยมีหลายชนิด ทั้งเห็ดป่า และเห็ดที่เพาะจากฟาร์ม เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนางฟ้า  เห็ดภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดฮังการี เห็ดขอนดำ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ เห็ดฟาง ซึ่งการเพาะเห็ดมีขั้นตอนไม่
  ยุ่งยาก
     
  เนื่องจากอาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ ชมรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจฯ จึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมหลักสูตร “นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ” และ การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ผลิตเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ” เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ การฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด กระบวนการเพาะเห็ด จากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การบรรจุก้อน การนึ่งฆ่าเชื้อ การจัดทำโรงเรือน และวิธีการจัดเก็บก้อนเชื้อ  มีการฝึกปฏิบัติการถ่ายเชื้อเห็ดลงในวัสดุเพาะพร้อมกับการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรค เทคนิคการเปิดดอก และการเก็บรักษา เทคนิคการทำอาหารวุ้นและถ่ายเชื้อลงเมล็ดธัญพืช รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เห็ดประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำเห็ดห้าอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเห็ด ซาลาเปาเห็ด  เป็นต้น โดยในการจัดอบรมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม
     
  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนพสิทธิ์ ล่องจ้า สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-5170 โทรศัพท์มือถือ 08-6008-1183  และ 08-1995-9792 หรือ อีเมล [email protected]


  • Update : 28/9/2554
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved 999arch